Tag: คนทรง

คน ทรง ผี
02
พ.ย.
2020
Posted in ภาพยนตน์

คน ทรง ผี เตรียมสยองขวัญ ไปกับตำนานความเชื่อ คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

คน ทรง ผี : ตระเตรียมเปิดโสตประสาท สัมผัสความน่าสยองขวัญ จากคนทรงเจ้าเข้าผีที่คุณเคยรู้จัก สู่ภาพยนตร์ สยองขวัญ ดราม่า “คนทรงผี” ที่คนตายจะบอกกล่าวเรื่องจริงทุกๆอย่างผ่านคนเป็น! คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

คน ทรง ผี

นำเเสดงโดย พิม ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ, สุชาดา พูนพัฒนสุข, วรพล ตะเภาพงษ์, วิกาวี แซ่เบ๊ ,อาทิตย อาริยวงศ์ษา และก็ ธีรคหะ อาริยวงศ์ษา 19 พ.ย. 2020 ในโรงภาพยนตร์ คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี